Zarządzanie wynajmem

Ofertę zarządzania wynajmem, kierujemy do Właścicieli mieszkań, proponując kompleksową opiekę nad ich nieruchomością w czasie trwania najmu.

Jeżeli ze względu na miejsce zamieszkania, brak czasu bądź inne powody, nie mogą się Państwo osobiście zająć opieką nad wynajmowanym mieszkaniem - zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Oferta "zarządzania wynajmem" obejmuje:

  • pozyskanie Najemcy;
  • przygotowanie i podpisanie umowy najmu;
  • comiesięczny pobór opłat od Najemcy;
  • kontrolę płatności Najemców oraz ewentualną windykację należności;
  • dokonywanie opłat typu czynsz administracyjny, itp.
  • rozliczanie mediów;
  • reprezentowanie Właściciela, na podstawie pełnomocnictwa, we wszelkich sprawach przed Najemcą oraz innymi podmiotami i urzędami;
  • nawiązywanie kontaktu z Najemcami, reagowanie na zgłaszane przez nich problemy, niedogodności - w razie zaistniałych trudności jesteśmy na miejscu i proponujemy rozwiązanie problemu;
  • rozliczenia na zakończenie najmu (sporządzanie protokołu zdawczo-odbiorczego, rozliczenie mediów, kaucji itp.)
  • na życzenie Właściciela przedstawianie comiesięcznych raportów z zaistniałych zdarzeń i wykonanych prac, kontrole wynajmowanego mieszkania.

Zakres naszych działań może być ustalany indywidualnie, w zależności od potrzeb Właściciela.

W celu poznania bardziej szczegółowej oferty zapraszamy do kontaktu.

Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na postanowienia polityki prywatności.